• Kinder Garten – LKG & UKG
  • Preparatory – Grade I & II
  • Foundation – Grade III to V
  • Mid Level – Grade VI to VIII
  • Secondary – Grade IX & X
  • Senior Secondary – Grade XI & XII (Science)